Загальна інформація

ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство» розташоване в Північно-Західній частині Сумської області на територіях Кролевецького, Глухівського та Путивльського адміністративних районів загальною площею 21267 га.

Господарство створено в 1936р. за рахунок лісів Кролевецького ліспромгоспу.

В 1959р. Кролевецький лісгосп реорганізований в лісгоспзаг, а в 1973р. перейменований в спецлісгоспзаг.

З метою вдосконалення управління та забезпечення комплексного ведення лісового і мисливського господарства згідно наказу № 40 від 19.04.1996р. Міністерства лісового господарства Кролевецький спецлісгосп перейменовано в Кролевецьке державне лісомисливське господарство.

В 2005 році Кролевецьке ДЛМГ перейменовано в ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство».

В складі ЛМГ 5 лісництв, автотранспортний парк, 2 цехи переробки деревини, нижній склад.

ДП «Кролевецьке ЛМГ» створене з метою організації ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів.

Основні види економічної діяльності за КВЕД-2010:
• 02.10 лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
• 01.29 вирощування інших багаторічних культур;
• 01.70 мисливство,відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг;
• 02.20 лісозаготівлі;
• 02.40 надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
• 16.10 лісопильне та стругальне виробництво.

Господарська діяльність ЛМГ спрямована на:
• вирощування високопродуктивних насаджень;
• охорону лісу від пожеж, хвороб та шкідників лісу;
• охорону фауни від браконьєрів;
• одержання деревини для народного господарства;
• інші заходи в цілях раціонального використання і відтворення лісових ресурсів.

Основна продукція:

• продукція лісозаготівель – лісоматеріали круглі, дров’яна деревина для технологічних потреб, дрова для опалення;
• продукція переробки деревини:
на експорт: пиляні заготовки соснові, пиляні заготовки дубові, ламелі дубові, пиломатеріал.
на внутрішній ринок: зовнішня обшивка, паркет, дошка для підлоги та інша продукція.

Широка номенклатура і висока якість виробів ЛМГ дає можливість реалізувати продукцію не тільки на Україні, а й за кордон.

У загальному обсязі реалізованої продукції поставки замовникам в країни дальнього зарубіжжя (Німеччина, Італія, Англія, Туреччина)

Одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємства є інвестування коштів у розвиток власного виробництва.

Модернізація Грузчанського цеху в 2015 році на базі нової автоматизованої лінії польського виробника по виготовленню пиломатеріалу «Бродпол» і сушильної камери «LUKA» надало можливість збільшити випуск переробленої деревини, підвищити продуктивність праці, ефективно використовувати сировинні та трудові ресурси, а саме зручна і проста у обслуговуванні, налаштовується на розпил деревини різних груп діаметрів «14-16см», «18-20см», «22-24см», на ній повністю автоматизовані процеси подачі деревини та видалення відходів. За робочу зміну в середньому нова лінія випускає до 35м3, що в місяць дає понад 700м3, в порівнянні – стара лінія могла освоїти лише 21м3.

Фінансова звітність за 2017рік

Рентабельність активів (чистий прибуток/вартість активів*100) – 10,8

Рентабельність діяльності (чистий прибуток/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)*100)) – 5,1

Капітальні інвестиції , тис. грн. – 5146,0

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього тис. грн. – 3151,0

Середньооблікова кількість штатних працівників – 262 чол.

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. – 33504,2

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника грн. – 10039

Обсяг реалізації продукції за 2017рік,  тис. грн. – 81608,0

Фінансова звітність за 2018рік 

Рентабельність активів (чистий прибуток/вартість активів*100) – 4,7

Рентабельність діяльності (чистий прибуток/чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)*100)) – 2,2

Капітальні інвестиції , тис. грн. – 7479,0

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього тис. грн. – 1578,0

Середньооблікова кількість штатних працівників – 269 чол.

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. – 38096,7